Blog Yazıları

Aradan geçen uzun zamandan sonra kendi söküğümü dikmeye başlamış olmamın şerefine bir panoya raptiyelenmiş bir not gibi bu yazıyı buraya bırakalım. İlerde “vay be, aradan uzun zaman geçmiş” deriz..